Silbato

Silbato de plástico con cordón

CARACTERISTICAS